Postup žádosti o hypoteční úvěr

Předpokládejme, že máte vážný zájem o hypoteční úvěr. V této části si shrneme pravděpodobný průběh žádosti. Dozvíte se, co bude od vás banka požadovat a co budete v jednotlivých fázích žádosti dělat. Pro lepší orientaci si znázorníme průběh žádosti prostřednictvím návštěv, které budete muset nevyhnutelně absolvovat.

V této fázi byste se měli rozhodnout pro konkrétní banku, ve které o úvěr požádáte. Na trhu je jich několik a vy máte možnost výběru. Důležitá je hlavně výše úrokové míry a zpracovatelské poplatky za vypracování žádosti. Pokud chcete mít lepší přehled o současné situaci na trhu a podmínkách v jednotlivých bankách prostudujte si přehledy, které jsme pro vás připravili.

1. návštěva:
Předpokládejme, že jste si banku již vybrali. Její pracovníci vám dají materiály, ve kterých jsou základní a obecné informace o produktu, podmínky banky, seznam potřebných dokumentů, sazebník poplatků ap.
Řekněte pracovníkovi banky na co úvěr potřebujete, jaká je finanční náročnost vašeho záměru atd.. Ptejte se na všechno, co vás zajímá a na co jste nenašli odpověď v materiálech poskytnutých bankou. Pracovníci vám ochotně poradí budou se snažit přizpůsobit produkt vašim představám.
Na závěr setkání dostanete tzv.. Prescoringu. Je to dost rozsáhlý formulář (může mít i 8 stran), ve kterém uvedete údaje o svých příjmech, výdajích, majetkových poměrech a závazcích. Tyto údaje zatím netřeba dokladovat. Mají jen rozhodnout, zda máte vůbec šanci hypoteční úvěr dostat.

2. návštěva:
Pokud jste v prescoringu uspěli, dozvíte se jaké dokumenty budete potřebovat na doložení vašich příjmů, výdajů a majetkových poměrů. Rovněž dostanete seznam potřebné dokumentace k zastavené nemovitosti, ale také k nemovitosti, kterou chcete úvěrem financovat. Jejich všeobecný přehled najdete i na naší stránce.

3. návštěva:
S potřebnými dokumenty a doklady půjdete opět do banky. Tam jejich porovnávány s údaji, které jste uvedli v prescoringu. Opět přehodnotí vaši žádost z hlediska schopnosti splácet splátky az hlediska zastavené nemovitosti (její hodnoty a celkové ceny, kterou má pro banku ve vztahu k žádanému úvěru). Vy ještě nezapomeňte naposledy specifikovat své požadavky a ujistit se, že dostanete to, co potřebujete.

4. návštěva:
Pro získání úvěru jste v tomto okamžiku udělali už všechno, co bylo ve vašich silách. Nyní třeba jen počkat na vyjádření banky. Banka žádost vyhodnotí. V této fázi vám nezbývá jen čekat. Mezera mezi předáním potřebných dokumentů a podpisem smlouvy je různá. Pro lepší orientaci si prohlédněte naše přehledy.
V případě, že byla vaše žádost schválena banka vám oznámí, kdy by bylo možné podepsat smlouvu. Při jejím podpisu ještě jednou překontrolujte všechny náležitosti.