Co je to spotřební úvěr?

Každému z nás se určitě nejednou stalo, že uvažoval o koupi pěkného televizoru, oblečení, či pěkného dárku, ale neměl na něj peníze. S rozčarováním pak musel nakoupit něco úplně jiného. Této situaci lze předejít několika způsoby - kromě různých kontokorentních úvěrů lze využít také spotřební půjčky. Dají se využít prakticky na jakýkoliv spotřební zboží, to znamená na nákup elektroniky, vybavení domácnosti a v některých případech i na nákup automobilu nebo nemovitosti.

Bankovní spotřební úvěry se na rozdíl od nákupů na splátky vyřizují poměrně složitě. Klient totiž musí prokázat schopnost splácet úvěr ze svého příjmu. Banky navíc často vyžadují různé formy jistoty, jako například ručení fyzickou osobou, zástavní právo na nemovitost, vinkulaci vkladů, životní pojištění, případně založení cenných papírů. Banka navíc většinou vyžaduje, aby měl klient u ní veden účet několik měsíců před přidělením úvěru.

Naopak výhodou bankovního spotřebitelského úvěru oproti nákupu na splátky je nižší úroková sazba. Pokud při nákupu na splátky se úroková sazba nezřídka pohybuje nad 30%, při bankovním spotřebitelském úvěru můžete prostředky získat už za 12 procentní úrok.

Podmínky na poskytnutí spotřebitelského úvěru se u jednotlivých společností liší. Obecným pravidlem, společným pro všechny, je nutnost být občanem České republiky (nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR) a mít takový příjem, který umožní úvěr splácet.

Kromě spotřebitelských úvěrů lze využít i několik dalších produktů určených k financování nákupů na dluh. Jedním z těchto produktů je kreditní karta . Klient při nákupu zboží touto kartou čerpá stále znovu obnovován (tzv. revolvingový) úvěr. Každou splátkou zákazník snižuje dluh a zároveň si otevírá dveře na jeho opětovné čerpání až do předem stanoveného limitu. To však může svádět k stálému nakupování na úvěr a tím (díky úrokem) ik citelnému předražení kupovaného zboží. Jako jednu z možností lze také použít kontokorentní úvěr. Musíte však mít běžný účet a být dostatečně bonitní, aby vám banka úvěr povolila.