Podmínky získání spotřebního úvěru

U většiny bank, které poskytují úvěry, musí být žadatel občany České republiky s trvalým pobytem v ČR. Dalším z nutných podmínek pro vyřízení žádosti je zletilosti. Většina bank si také stanoví maximální věk na poskytnutí úvěru. Nejčastější podmínek bývá, že žadatel v době splacení nesmí přesáhnout věk 65 let.

Dále banky požadují, aby měl žadatel trvalým příjem. Na základě společných příjmů a výdajů rodiny banka určí maximální výši potenciálního úvěru.

Banky často vyžadují, aby měl u nich zájemce po jistou dobu vedený účet. Obvykle se požaduje doba 3 nebo 6 měsíců. Některé banky vyžadují obrat na účtu v určené výši.